Strefa WMS

Serwis Studentów Wydziału Matematyki Stosowanej AGH

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Semestr za granicą z programem Socrates Erasmus

Spis treści
Semestr za granicą z programem Socrates Erasmus
Strona 2
Wszystkie strony
socrates_logo.gifO ile na większości wydziałów AGH prawie roi się od chętnych do spędzenia semestru za granicą, o tyle zainteresowanie programami wymiany na WMS nie jest duże. Liczbę kandydatów do studiowania można zwykle policzyć na palcach jednej ręki i są nimi przeważnie studenci ostatniego roku. Osoby chcące studiować przez jeden semestr matematykę w obcym języku za granicą mają szansę to zrobić w ramach programu Socrates Erasmus. Jak wziąć w nim udział? O tym w niniejszym artykule.

Warunki wstępne: ważna średnia i język

Jak dostać się na staż w ramach Erasmusa? Zgodnie z regulaminem funkcjonowania programu Sokrates/Erasmus w AGH, aby w ogóle móc się o to ubiegać, trzeba mieć zaliczony pierwszy rok studiów w momencie planowanego wyjazdu (czyli jechać można dopiero od drugiego roku), a średnia ocen ze wszystkich semestrów nie może być mniejsza niż 3,8. Warunkiem koniecznym jest też wykazanie się znajomością języka obcego w stopniu umożliwiającym czynne uczestniczenie w zajęciach uczelni. Spełnienie tego kryterium może nastąpić poprzez uzyskanie odpowiedniej oceny z egzaminu na poziomie „C” w Studium Języków Obcych AGH, okazanie odpowiedniego certyfikatu lub zdanie specjalnego egzaminu. Co jeśli nie jesteśmy w stanie poświadczyć znajomości języka we wskazany sposób, a jest ona całkiem niezła? Wtedy nie wszystko jest jeszcze stracone. Osoby odpowiedzialne za rekrutację, zgadzają się bowiem często na potwierdzenie umiejętności lingwistycznych za pomocą np. ksera indeksu z oceną z języka.

Rekrutacja do Erasmusa - na wydziale

Gdy spełniamy początkowe warunki, kolejną rzeczą jest wybranie uczelni na której chcemy studiować. Ich spis znajdziemy na stronie Działu Współpracy z Zagranicą, który pilotuje program www.dwz.agh.edu.pl (w wykazie umów bilateralnych). Trzeba jej szukać wśród tych jednostek, które prowadzą wymianę z naszym wydziałem w studiowanej przez nas dziedzinie (dla WMS: Mathamatics). Gdy znajdziemy, udajemy się do wymienionej w tabelce osoby kontaktowej, która poinformuje nas o warunkach selekcji. Często jest nim wydziałowy koordynator zajmujący się rekrutacją do wszystkich szkół mających umowę z danym wydziałem ale może też się zdarzyć, że każdą uczelnią zajmuje się inny pracownik. Zgodnie z ogólnouczelnianymi regułami, w przypadku większej liczby chętnych preferowane są zwykle osoby z wyższych lat i wysoka średnią. Na WMS rzadko się jednak zdarza, aby chętnych na wyjazd było więcej niż miejsc.Poprawiony: wtorek, 02 stycznia 2007 13:31