Strefa WMS

Serwis Studentów Wydziału Matematyki Stosowanej AGH

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Kredyty studenckie

Spis treści
Kredyty studenckie
Ile formalności w jakim banku
Informacja ministerstwa o kredytach
Wszystkie strony
Do połowy listopada można złożyć wniosek o przyznanie kredytu studenckiego. Główną zaletą są comiesięczne wpływy w wysokości 600 zł (lub 400 zł) i niskie oprocentowanie. Minusem to, że po skończeniu studiów pieniądze trzeba będzie oddać.

O kredyt studencki może wystąpić każdy student, który nie ukończył 25. roku życia. Pierwszeństwo w otrzymaniu kredytów mają studenci, słuchacze i doktoranci, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Próg dochodu uprawniający do otrzymania kredytu będzie możliwy do oszacowania dopiero na początku grudnia 2006 r., po złożeniu przez studentów wniosków o kredyt. W ubiegłym roku akademickim był równy 1600 zł (miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta).

Termin składania wniosku mija 15 listopada. Oprocentowanie takiego kredytu jest równe połowie stopy redyskontowej NBP (aktualnie 4,25 proc.). Spłata kredytu rozpoczyna się dwa lata od daty ukończenia studiów (chyba że przerwiemy studia - wtedy spłacać trzeba od razu) i trwa co najmniej dwa razy dłużej niż okres pobierania kredytu.

Kredyty studenckie stają się z roku na rok coraz bardziej popularne. W ubiegłym roku wniosek złożyło 34 tys. osób. Pozytywną decyzję otrzymało 96 proc. z nich. O wzrastającym zainteresowaniu decyduje na ogół fakt, że część osób nie może liczyć na stypendium naukowe lub socjalne. Z kolei niektórzy studenci biorą kredyt po to, by uzyskane środki zainwestować, np. w fundusze inwestycyjne, które mają stopy zwrotu często kilkanaście razy większe niż oprocentowanie kredytu - jest to jednak inwestycja obarczona ryzykiem.Poprawiony: czwartek, 02 listopada 2006 18:17