Strefa WMS

Serwis Studentów Wydziału Matematyki Stosowanej AGH

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Organizacja roku akademickiego 2011/12

Jak informuje Dział Nauczania, Rektor AGH zarządził organizację roku akademickiego 2011/2012. Zgodnie z nią, pierwsze zajęcia zbliżającego się semestru zimowego rozpoczną się 3 października, sesja zimowa rozpocznie się 1 lutego, zaś początek sesji letniej to 23 czerwca.

Semestr zimowy

03 października do 26 lutego       -    semestr zimowy
03 października do 31 stycznia    -    zajęcia semestru zimowego (15 tygodni)
31 października do 02 listopada   -    przerwa okolicznościowa
23 grudnia do 2 stycznia            -    wakacje zimowe
06 stycznia                              -    dzień ustawowo wolny od pracy
01 lutego do 12 lutego               -    zimowa sesja egzaminacyjna – cz. I
13 lutego do 19 lutego               -    przerwa międzysemestralna
20 lutego do 26 lutego               -    zimowa sesja egzaminacyjna – cz. II

UWAGA:
-    w dniach 22.12.2011 r. (czwartek) i 31.01.2012 r. (wtorek) - zajęcia odbywają się wg planu z piątku.

Semestr letni

27 lutego do 06 lipca              -    semestr letni
27 lutego do 22 czerwca         -    zajęcia semestru letniego (15 tygodni)
06 kwietnia do 10 kwietnia      -    wakacje wiosenne
30 kwietnia do 04 maja           -    przerwa rekreacyjna (rajdy, wycieczki)
11, 18 lub 25 maja                 -    Dzień Rektorski – Juwenalia
07 czerwca                           -    dzień ustawowo wolny od pracy         
23 czerwca do 06 lipca           -    letnia sesja egzaminacyjna
07 lipca do 09 września          -    wakacje letnie, praktyki
10 września do 23 września     -    jesienna sesja egzaminacyjna.

UWAGA:
-    w dniu 20.06.2012 r. (środa) - zajęcia odbywają się wg planu z piątku (za Juwenalia);
-    24 września – 30 września jest przeznaczony na załatwianie spraw związanych z zakończeniem starego i rozpoczęciem nowego roku akademickiego.

Uwagi

1. Szczegółowe terminy uzyskania zaliczeń i egzaminów, w tym również w terminach poprawkowych ustala dziekan wydziału; terminy te winny być dostosowane do terminu ubiegania się przez studenta o wpis na kolejny semestr, o którym mowa w § 17 ust. 1 Regulaminu studiów.

2. W uzasadnionych przypadkach Dziekan, w porozumieniu z Rektorem i wydziałowym organem Samorządu Studentów, może wprowadzić zmiany w organizacji roku akademickiego ustalonej przez Rektora, dokonując przesunięć terminów. Nie dotyczy to terminu rozpoczęcia roku akademickiego.

3. Dopuszcza się możliwość powtarzania przedmiotu w trakcie tego samego roku akademickiego w ramach tzw. grupy pościgowej.  Szczegółowe zasady organizacji grup pościgowych określa Dziekan Wydziału.

4. Zjazdy studiów niestacjonarnych (zaocznych) odbywają się wg harmonogramów ustalonych przez Dziekanów Wydziałów.