Strefa WMS

Serwis Studentów Wydziału Matematyki Stosowanej AGH

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Organizacja roku akademickiego 2013/14

Rektor AGH zarządził organizację rozpoczynającego się roku akademickiego 2013/14. W nowym roku sesja zimowa potrwa od 1 do 13 lutego 2014 r. zaś letnia - od 25 czerwca do 8 lipca oraz od 1 do 14 września 2014 r.

 

ZARZĄDZENIE Nr 30/2013

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 05 czerwca 2013 r.

w sprawie organizacji roku akademickiego 2013/2014

Na podstawie z § 6 ust. 3 Regulaminu Studiów AGH uchwalonego przez Senat AGH uchwałą Nr 72/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. z późn. zm., zarządzam co następuje:

§1

1.Ustala się następującą organizację roku akademickiego 2013/2014 w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie:

1 października do 23 lutego

-

semestr zimowy

1 października do 31 stycznia

-

zajęcia semestru zimowego*

23 grudnia do 6 stycznia

-

wakacje zimowe

1 lutego do 23 lutego

-

zimowa sesja egzaminacyjna

24 lutego do 2 marca

-

przerwa międzysemestralna

3 marca do 30 września

-

semestr letni

3 marca do 24 czerwca

-

zajęcia semestru letniego**

18 kwietnia do 22 kwietnia

-

wakacje wiosenne

25 czerwca do 8 lipca

-

letnia sesja egzaminacyjna – cz. 1

9 lipca do 31 sierpnia

-

wakacje letnie

9 lipca do 14 września

-

praktyki

1 września do 14 września

-

letnia sesja egzaminacyjna – cz. 2

* w dniach 28 stycznia 2014 r. (wtorek) i 29 stycznia 2014 r. (środa) – zajęcia odbywają się według planu z poniedziałku,

** w dniu 18 czerwca 2014 r. (środa) – zajęcia odbywają się według planu z piątku, a w dniach 23 czerwca 2014 r. (poniedziałek) i 24 czerwca 2014. (wtorek) – zajęcia odbywać się będą odpowiednio według planów z czwartku i piątku.

2. Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych: 1 listopada, 11 listopada, 1 maja, 19 czerwca.

3. Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych: 31 października, 2 maja, 20 czerwca.

4.Okres od 15 do 30 września przeznaczony jest na przeprowadzenie czynności związanych z zakończeniem starego i rozpoczęciem nowego roku akademickiego.

§ 2

W uzasadnionych przypadkach Dziekan, w porozumieniu z Rektorem i wydziałowym organem Samorządu Studentów, może wprowadzić zmiany w organizacji roku akademickiego ustalonej przez Rektora, dokonując przesunięć terminów. Nie dotyczy to terminu rozpoczęcia roku akademickiego, o którym mowa w § 1.

§ 3

Zjazdy studiów niestacjonarnych odbywają się według harmonogramów ustalonych przez Dziekanów Wydziałów.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r. i obowiązuje do dnia 30 września 2014 r.

 

 

R E K T O R

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka

 

 

Poprawiony: środa, 09 października 2013 12:54