Strefa WMS

Serwis Studentów Wydziału Matematyki Stosowanej AGH

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Nowy Regulamin Studiów AGH

agh.gifSenat AGH uchwalił 26 kwietnia br. nowy Regulamin Studiów AGH, który wejdzie w życie z następnym rokiem akademickim 2006/07. Nowy dokument jest znacznie dłuższy do aktualnie obowiązującego.

Zauważone niektóre interesujące zmiany


Średnia ocena za okres rozliczeniowy

JEST
par 21 punkt 2. Średnią ocenę za okres rozliczeniowy stanowi średnia ważona, obliczona zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Systemu Punktowego AGH.

BĘDZIE
par 21 punkt 3. Średnia ocena za dany okres rozliczeniowy jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych z egzaminów zdawanych w tym okresie (w tym wszystkich ocen niedostatecznych), zgodnie z planem studiów.

Poprawianie ocen pozytywnych (nowy punkt)

par 23 punkt 3. Za zgodą prowadzącego student może przystąpić do jednokrotnego poprawiania pozytywnej oceny zaliczenia uzyskanego w terminie podstawowym, zgodnie z zasadami ustalonymi przez prowadzącego zajęcia.
par 23 punkt 12. Student ma prawo do jednokrotnej poprawy pozytywnej oceny egzaminu zdawanego w terminie podstawowym. Termin i zasady poprawy ustala egzaminator, przy czym poprawa ta nie może nastąpić później niż w ostatnim dniu sesji egzaminacyjnej. Poprawioną ocenę wpisuje egzaminator do indeksu i karty egzaminacyjnej, oraz winna ona zostać odnotowana w ewidencji pozostającej w katedrze do obliczania oceny średniej, brana jest pod uwagę zarówno ocena przed, jak i po poprawie.

Studia 2-stopniowe (nowy punkt)

par 42 punkt 3.    Studenci, którzy z dniem 1 października 2007 roku będą studentami studiów magisterskich jednolitych, po utworzeniu studiów dwustopniowych winni podjąć decyzję czy zamierzają dokończyć studia w tym trybie studiów jednolitych, czy też zamierzają przenieść się na studia dwustopniowe.


Przeczytaj nowy regulamin studiów na stronach Strefy WMS.
Regulamin wchodzi w życie 1 października 2006 r.

Stary regulamin obowiązujący do 30 września br można przeczytać tutaj na stronie AGH.
Poprawiony: wtorek, 02 maja 2006 13:28