Strefa WMS

Serwis Studentów Wydziału Matematyki Stosowanej AGH

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Średnia ważona odchodzi do lamusa, jak liczyć średnią


agh.gif Rok akademicki 2005/06 jest ostatnim, w którym średnią za dany okres rozliczeniowy jest liczona jak średnia ważona. Przeczytaj, jak liczyć średnią za ten rok akademicki a jak będzie w latach przyszłych.


Zgodnie z nowym regulaminem studiów w przyszłym roku 2006/07 (i jeśli nic sie nie zmieni, również w latach następnych) średnią za dany okres rozliczeniowy będzie średnia arytmetyczna wszystkich ocen, z uwzględnieniem wszystkich ocen niedostatecznych (na przykład gdy ktoś nie zdał z pierwszym terminie). Jest to zdecydowanie niekorzystna zmiana przede wszystkim dla tych studentów, którzy tryskali wiedzą i umiejętnościami w ostatnich terminach zaliczeń i egzaminów.

Jak liczyć średnią za rok 2005/06

W tym roku po raz ostatni obowiązuje średnia ważona, której wzór jest następujący.
średnia = (suma iloczynów pi*Oi) / ((1/2)*((suma pi) + n*30))
czyli
Syspunktowy_Image14.gif


gdzie
Oi - ocena z przedmiotu i
pi - waga przedmiotu i (wagi można odpisać z gablotki na 1 piętrze tej od spraw socjalnych albo z internetu)
n - liczba semestrów (czyli w średniej z całego roku n=2)

czyli żeby obliczyć licznik, sumujemy wszystkie iloczyny ocen i wag z każdego przedmiotu (łącznie z dodatkowymi typu egzamin z języka na poziomie C)
a dla obliczenia mianownika sumujemy wagi wszystkich przedmiotów, dodajemy do nich 60 (bo interesuje nas średnia z 2 semestrów czyli 2*30) i to wszystko dzielimy przez 2.

Dla pewności warto sprawdzić obliczoną wartość programem do liczenia średniej, który jest używany przez dziekanat WMS. Trzeba jednak go uaktulnić wpisując aktualnie obowiązujące przedmioty i ich wagi z gablotki na I piętrze w B-7 (tej od spraw socjalnych) lub korzystając z Syllabusa.

Program do liczenia średniesz ściągniesz stąd.

Przeczytaj informację o zmienionym Regulamie Studiów AGH.

Zobacz nowy Regulamin Studiów AGH.

-----

Aktualizacja 07.10.2009 r.: UWAGA! Po roku obowiązywania nowych zasad AGH powróciła do średniej ważonej.

Poprawiony: środa, 07 października 2009 20:39